Trình bày: Hamlet Trương
  454 0

  Tôi đã khóc như một dòng sông
  Ngày em đi lấy chồng
  Tôi đã thấy như vạn mùa đông
  Ngày em đi lấy chồng
  Tìm đâu ra lá diêu bông bây giờ?
  Để em thôi lấy chồng
  Dòng sông con nước ai chia đôi bờ
  Vì tình ai hững hờ

  Tôi vẫn nhớ những đêm đầy sao
  Bình yên như thuở nào
  Đôi mắt sáng long lanh tìm nhau
  Đời ta chưa vướng sầu
  Thời gian như nước sông trôi qua cầu
  Để cành hoa úa màu
  Thời gian như nước sông trôi qua cầu
  Để người thương mất nhau

  Đứng bên kia, ai đứng bên kia
  Cầm tay đưa người về bên ấy
  Đứng bên đây, tôi đứng bên đây
  Tình tôi theo gió mây mà bay

  Tôi đã ước ta chưa từng lớn
  Để ta không biết buồn
  Để không biết nhớ thương một ai
  Lệ không tuôn ngắn dài
  Lời ru câu hát ối a em chờ
  Giờ em đi lấy chồng
  Lời ru câu hát ối a tôi khờ
  Khờ mà hay ước mơ

  ;
  Xem thêm