Tình Sử Trương Chi

  Tô Tấn Loan;

  80 0

  Lòng Mẹ 2

  Tô Tấn Loan;

  73 0

  Núi Đôi

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  81 0

  Hình Bóng Quê Nhà

  Bạch Tuyết;

  71 0

  Cô Thắm Về Làng

  Lê Hồng Thắm; ,Tô Tấn Loan

  70 0

  Mùa Xuân Ơn Đảng

  Tô Tấn Loan;

  69 0

  Mối Duyên Quê

  Tô Tấn Loan;

  75 0

  Về Miền Tây

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  71 0

  Tình Quê

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  91 0

  Rồi Sầu Riêng Lại Trổ Bông

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  71 0

  Ra Giêng Anh Cưới Em

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  78 0

  Gần Lắm Trường Sa

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  66 0

  Chợ Đêm Miền Tây

  Nguyễn Thị Luận; ,Tô Tấn Loan

  58 0

  Bùi Kiệm Đi Thi

  Văn Hường; ,Tùng Lâm

  147 0

  Đời Cô Lẻ

  Út Bạch Lan; ,Út Trà Ôn,Phương Quang,Diệp Lang,Mai Lan

  178 0

  Đêm Hát Cúng Đình

  Hữu Phước; ,Thanh Hương,Văn Hường,Bo Bo

  93 0

  Buồn Vào Tim

  Tấn Tài;

  107 0

  Bức Thư Tình

  Hề Minh;

  83 0

  Trụ Vương Thiêu Mình

  Diệu Hiền; ,Vũ Linh

  101 0

  Huê Dung Đạo Tân Thời

  Bảo Chung; ,Bảo Quốc

  96 0

  Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Xuống Bót

  Ba Vân; ,Văn Hường,Tùng Lâm,Phi Thoàn

  100 0

  Triệu Tử Long

  Thanh Hải;

  77 0
  3 ;