Xin Cho Con Niềm Tin

  Hoàng Thuận;

  51 0

  Niềm An Vui

  Hoàng Thuận;

  60 0

  Lạy Phật Quan Âm

  Hoàng Thuận;

  66 0

  Con Quy Y Tam Bảo

  Hoàng Thuận;

  82 0

  Chắp Tay Niệm Phật

  Hoàng Thuận;

  56 0

  Về Thăm Chùa Tổ

  Dương Nguyên Tâm;

  49 0

  Vu Lan Nhớ Mẹ

  Dương Nguyên Tâm;

  78 0

  Phật Tái Thế

  Trường Kha;

  85 0

  Mẹ Từ Bi

  Saka Trương Tuyền;

  64 0

  Mẹ Quan Âm Lắng Nghe

  Saka Trương Tuyền;

  48 0

  Hoa Sala

  Saka Trương Tuyền;

  65 0

  Đạo Làm Con

  Saka Trương Tuyền;

  73 0

  Bóng Mây

  Saka Trương Tuyền;

  61 0

  A Di Đà Phật

  Saka Trương Tuyền;

  56 0

  Kiếp Luân Hồi

  Đăng Nguyên;

  55 0

  Lạy Phật Quan Âm

  Đăng Nguyên;

  89 0

  Chu Du (Liveshow)

  Trường Kha;

  54 0
  3 ;