Xin Cho Con Niềm Tin

  Hoàng Thuận;

  32 0

  Niềm An Vui

  Hoàng Thuận;

  40 0

  Lạy Phật Quan Âm

  Hoàng Thuận;

  41 0

  Con Quy Y Tam Bảo

  Hoàng Thuận;

  38 0

  Chắp Tay Niệm Phật

  Hoàng Thuận;

  39 0

  Về Thăm Chùa Tổ

  Dương Nguyên Tâm;

  30 0

  Vu Lan Nhớ Mẹ

  Dương Nguyên Tâm;

  32 0

  Phật Tái Thế

  Trường Kha;

  35 0

  Mẹ Từ Bi

  Saka Trương Tuyền;

  45 0

  Mẹ Quan Âm Lắng Nghe

  Saka Trương Tuyền;

  28 0

  Hoa Sala

  Saka Trương Tuyền;

  41 0

  Đạo Làm Con

  Saka Trương Tuyền;

  48 0

  Bóng Mây

  Saka Trương Tuyền;

  36 0

  A Di Đà Phật

  Saka Trương Tuyền;

  36 0

  Kiếp Luân Hồi

  Đăng Nguyên;

  35 0

  Lạy Phật Quan Âm

  Đăng Nguyên;

  40 0

  Chu Du (Liveshow)

  Trường Kha;

  37 0
  3 ;