Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  100 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  88 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  95 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  78 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  65 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  61 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  65 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  70 0

  Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  66 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  57 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  81 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  67 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  67 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  54 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  57 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  53 0

  Đất Việt

  Bức Tường;

  101 0

  Tháng 12

  Bức Tường;

  58 0

  Dấu Ấn

  Bức Tường;

  87 0

  Ước Mơ Của Tôi

  Bức Tường;

  98 0

  Bản Tình Ca Tháng 5

  Bức Tường;

  56 0

  Hiếm

  Bức Tường;

  81 0

  Men Say

  Bức Tường;

  87 0

  Sóng

  Bức Tường;

  92 0

  Tuổi 20

  Bức Tường;

  94 0
  3 ;