Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  104 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  91 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  101 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  83 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  68 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  64 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  69 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  74 0

  Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  71 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  61 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  87 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  70 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  72 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  59 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  61 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  56 0

  Đất Việt

  Bức Tường;

  106 0

  Tháng 12

  Bức Tường;

  63 0

  Dấu Ấn

  Bức Tường;

  90 0

  Ước Mơ Của Tôi

  Bức Tường;

  103 0

  Bản Tình Ca Tháng 5

  Bức Tường;

  59 0

  Hiếm

  Bức Tường;

  85 0

  Men Say

  Bức Tường;

  93 0

  Sóng

  Bức Tường;

  98 0

  Tuổi 20

  Bức Tường;

  101 0
  3 ;