Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  98 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  87 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  90 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  76 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  64 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  60 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  63 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  68 0

  Sau Cơn Mưa

  Thủy Triều Đỏ;

  62 0

  Nơi Tuổi Thơ Tôi Qua

  Thủy Triều Đỏ;

  55 0

  Mái Ấm

  Thủy Triều Đỏ;

  76 0

  Lời Ru Người Mẹ

  Thủy Triều Đỏ;

  66 0

  Giây Phút Uyên Ương

  Thủy Triều Đỏ;

  66 0

  Đi Nghỉ Mát

  Thủy Triều Đỏ;

  50 0

  Chuyện Tình Chiếc Dây Đàn

  Thủy Triều Đỏ;

  56 0

  Cái Chết Trắng

  Thủy Triều Đỏ;

  52 0

  Đất Việt

  Bức Tường;

  96 0

  Tháng 12

  Bức Tường;

  54 0

  Dấu Ấn

  Bức Tường;

  84 0

  Ước Mơ Của Tôi

  Bức Tường;

  97 0

  Bản Tình Ca Tháng 5

  Bức Tường;

  55 0

  Hiếm

  Bức Tường;

  77 0

  Men Say

  Bức Tường;

  82 0

  Sóng

  Bức Tường;

  87 0

  Tuổi 20

  Bức Tường;

  87 0
  3 ;